• Zdjęcie
  • Zdjęcie
  • Zdjęcie
  • Zdjęcie
  • Zdjęcie
  • Zdjęcie

REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

Dysponujemy pozwoleniami oraz sprzętem do recyklingu nawierzchni bitumicznych. Wykonujemy remonty mieszankami mineralno-asfaltowymi, mieszankami asfaltu lanego oraz emulsją asfaltową i grysami.

facebook